GDP là gì? Cách tính GPD? Ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của GDP

Author: | Posted in Tài Chính No comments

GDP là gì ? GDP được viết tắt từ Gross Domestic Product mang hàm nghĩa tổng sản phẩm nội địa hoặc tổng sản phẩm quốc nội. Vậy cách tính GDP như thế nào?

Cùng tìm hiểu chi tiết về GPD, Ý nghĩa cũng như tầm ảnh hưởng của GDP trong kinh tế vĩ mô như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo tại bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về GDP

Một trong những chỉ số về kinh tế được quan tâm nhất hàng năm đó chính là GDP bởi nó có thể đưa ra được các đánh giá tổng quan nhất về quá trình tăng trưởng nền kinh tế cũng như quá trình phát triển của vùng đó hay quốc gia đó.

Vậy GDP là gì ?

GDP được viết tắt từ từ Gross Domestic Product chính là tổng sản phẩm nội địa hoặc tổng sản phẩm quốc nội. GDP chính là một chỉ số tiêu dùng có tác dụng đo lượng tổng giá trị thị trường của tất cả các loại mặt hàng, hàng hoá hay dịch vụ được sản xuất ở trong phạm vi 1 lãnh thổ quốc gia trong 1 thời gia nhất định (thông thường là 1 quý hoặc 1 năm).

Nói rõ hơn thì GDP là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị của thị trường. Tuy nhiên, GDP sẽ cộng tất cả các sản phẩm thành 1 chỉ tiêu duy nhất của giá trị trong các hoạt động kinh tế bằng việc sử dụng giá trị thị trường.

Giá trị này sẽ hiển thị số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho những mặt hàng hoá khác nhau, cho nên nó sẽ phản ánh được chính xác giá trị của tất cả những mặt hàng này.

GDP là gì

GDP là gì

Lưu ý: Chỉ số GDP sẽ không tính các sản phẩm được sản xuất ra và bán ở trong nền kinh tế ngầm giống như các dược phẩm bất hợp pháp.

Tất cả các loại sản phẩm như rau củ quả nằm ở trong cửa hàng sẽ là 1 phần của chỉ số GDP, tuy nhiên, nếu bạn mua rau củ quả ở trong vườn nhà thị sẽ không nằm trong chỉ số GDP.

+ Hàng hoá hay dịch vụ sẽ được tính ở trong GDP bao gồm như: thực phẩm, xe hơi hay quần áo … các loại dịch vụ mô hình như cắt tóc, khám bệnh hay lau nhà …

+ Chỉ số GDP sẽ bao gồm tất cả các giá trị của những hàng hoá hay dịch vụ cuối cùng, và sẽ không tính với các sản phẩm, hàng hoá có liên quan.

+ Chỉ số GDP cũng sẽ bao gồm các loại sản phẩm, hàng hoá được sản xuất trong thời kỳ hiện tại, và GDP cũng sẽ không bao gồm các loại hàng hoá được sản xuất ở trong quá khứ.

+ Chỉ số GDP cũng sẽ phản ánh giá trị sản xuất thực hiện ở trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó chính là một năm hay một quý.

+ Chỉ số GDP cũng tính theo phạm vi lãnh thổ của kinh tế bao gồm những đơn vị hoạt động sản xuất, cá nhân, hộ gia đình … giới mọi hình thức.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người hay GDP Per Capita chính là chỉ tiêu thống kê kinh tế được thể hiện được kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh tính trên bình quân đầu người của một quốc gia ở trên năm.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nào đó sẽ đươc tính bằng cách lấy chỉ số GDP của quốc gia đó tại thời điểm đó chia cho tổng số dân của quốc gia cũng tại thời điểm đó.

Chỉ số GDP bình quân đầu người cao sẽ tỷ lệ thuận với mức lương thu nhập cũng như đời sống của nhân dân quốc gia đó.

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ số GDP sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau ở trên quốc gia đó. Tuy nhiên, nói chung thì chỉ số GDP sẽ chịu 3 yếu tố ảnh hưởng nhất định như sau:

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Dân số

Dân số là nguồn cung cấp lao động cho toàn xã hội để làm ra những của cải, vật chất cũng như tinh thần. Và dân số cũng là đối tượng tiêu thu những sản phẩm, dịch vụ cho người dân tạo ra.

Chính vì vậy mà dân số + GDP sẽ có mối quan hệ tác động qua lại và không thể tách rời xa nhau được. Cho nên, dân số chính là yếu tố quan trọng nhất để giúp bạn tính toán GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm cụ thể.

FDI

FDI hay Foreign Direct Investment chính là một chỉ số đầu tư trực tiếp ở nước ngoài. Đây là một hình thức dùng để đầu tư dài hạn của cá nhân hay tổ chức quốc gia này vào quốc gia khác bằng cách xây dựng nhà xưởng hay sản xuất.

Chỉ số FDI vô cùng quan trọng bởi trong FDI đã bao gồm các thông tin liên quan đến tiền bạc, vật chất, cơ sở hạ tầng hay những hoạt động xã hội liên quan. Cho nên, FDI cũng vô cùng quan trọng trong việc tính toán GDP.

Lạm phát

Lạm phát chính là một sự tăng trưởng giá chung theo hướng liên tục của hàng hoá cũng như sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó.

Lạm phát cũng là một chỉ số được giới kinh tế đánh giá rất cao bởi nếu muốn phát triển một quốc gia ở mức độ cao thì chắc chắn phải chấp nhận sự lạm phát ở mức độ nào đó.

Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát, và tất nhiên quốc gia nào cũng phải có những phương pháp, chính sách tốt nhất để kiểm soát được lạm phát.

Ý nghĩa của chỉ số GDP là gì?

Chỉ số GDP mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi quốc gia: Đơn giản như sau:

 • Chỉ số GDP là một thước đo để đánh giá được mức độ tăng trưởng nền kinh tế của quốc gia đó cũng như thể hiện được quá trình biến động của sản phẩm, hay dịch vụ theo thời gian nhất định.
 • Nếu như chỉ số GDP thấp, suy giảm thì nó kéo theo các hoạt động kinh tế của quốc gia đó cũng đang đi xuống như: suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, đồng tiền mất giá trị …
 • Ngoài ra thì chỉ số GDP bình quân trên đầu người cũng sẽ cho chúng ta được mức thu nhập bình quân trên đầu người của quốc gia đó như thế nào.
Ý nghĩa của chỉ số GDP là gì

Ý nghĩa của chỉ số GDP là gì

Tiếp đến thì chỉ số GDP cũng có những hạn chế cơ bản như sau:

 • Chỉ số GDP sẽ không thể phản ánh được toàn bộ quá trình ản xuất như tự cung, tự cấp và không thể kiểm soát được chất lượng hàng hoá.
 • Chỉ số GDP cũng không thể định lượng được các giá trị hoạt động kinh tế như làm việc ngoài giấy tờ, chợ đen, công việc tình nguyện hay kinh doanh hộ gia đình.
 • GDP cũng không thể tính đến lợi nhuận kiếm được của một quốc gia toàn bộ được bởi có các công ty đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài vào quốc gia đó.
 • Chỉ số GDP cũng chỉ xem xét được quá trình sản xuất hàng hoá cuối cùng hay đầu tư vốn mới và đã phải bỏ qua quá trình làm việc giữ 2 doanh nghiệp với nhau …
 • Việc tăng trưởng GDP cũng không thể đảm bảo độ chính xác về sự phát triển của 1 quốc gia hay đời sống của người dân được.

Cách tính chỉ số GDP chính xác

Hiện nay, chỉ số GDP được các chuyên gia tính theo theo nhiều phương pháp khác nhau, và mỗi cách sẽ có những công thức khác nhau:

Cách tính GDP theo phương pháp chi tiêu (tính tổng chi tiêu)

Phương pháp chi tiêu này chính là một trong những phương pháp tính GDP thông dụng nhất hiện nay. Nói rõ hơn thì chỉ số GDP của một quốc gia sẽ được tính theo công thức dưới:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C: là chi tiêu của hộ gia đình –> sẽ bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ trong hộ gia đình của mình.
 • G: là chi tiêu của chính phủ –> là tổng số chi tiêu của giáo dịch, an ninh hay chính sách …
 • I: là tổng đầu tư –> chính là tổng số tiêu dùng của những nhà đầu tư như trang thiết bị hay nhà xưởng …
 • NX: là cán cân thương mại –> hay gọi là xuất khẩu ròng

Cách tính GDP theo phương pháp sản xuất

Nếu như xét về gốc độ của sản xuất thì GDP sẽ được tính dựa vào tổng tất cả những giá trị gia tăng của nền kinh tế quốc gia đó trong một thời điểm nhất định.

Công thức tính như sau:

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

hay

GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Với:

 • Giá trị tăng thêm: chính là thu nhập của người sản xuất, tiền công, thuế sản xuất, giá trị thăng dư …

Cách tính GDP theo phương pháp chi phí (tính GDP dựa vào thu nhập)

Với phương pháp tính GDP này thì sẽ dựa vào công thức như sau:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Với:

 • W – wage: là tiền lương
 • I – Interest: là tiền lãi
 • Pr – Profit: là số lợi nhuận
 • R – Rent: là tiền thuế
 • Ti – Indirect tax: là loại thuế gián thu
 • De – Depreciation: là phần khấu hao, hao mòn của tài sản cố định.

Cách phân biệt chỉ số GDP và GNP

Hiện nay, chỉ số GDP và GNP là 2 chỉ số vô cùng quan trọng hoạt động kinh tế. Đưa ra các vấn đề phát triển của một quốc gia, và cũng có rất nhiều người lầm tưởng 2 chỉ số này.

Thông tin dưới đây, admin sẽ giúp bạn phân biệt được 2 chỉ số GDP và GNP cơ bản nhất :

Tiêu chíChỉ số GDPChỉ số GNP
Giống nhau– Đều là chỉ số được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

– Cả GDP và GNP đều là con số cuối cùng của một quốc gia/năm.

– Được xác định theo công thức cụ thể

Khác nhau
Khái niệmGDP là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Theo đó, GDP chỉ tổng giá trị của tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ… của một quốc gia đạt được trong vòng 1 năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.GNP (tiếng anh là Gross National Product) có nghĩa là tổng sản lượng quốc gia hay tổng sản phẩm quốc gia. GNP chỉ tổng giá trị bằng tiền thu được từ các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng mà tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm. GNP đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước.
Công thức tínhCông thức tính GDP là tổng tiêu dùng:

GDP = C + I + G + NX

Công thức tính GNP là tổng sản phẩm quốc gia: GNP = C + I + G + (X – M) + NR
Bản chất– GDP là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)

– Chỉ số GDP là toàn bộ giá trị được các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia đó tạo ra trong khoảng thời gian 1 năm.

– Các thành phần kinh tế đóng góp vào chỉ số GDP bao gồm các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó.

– GDP là chỉ số dùng để đánh giá sức mạnh nền kinh tế một quốc gia.

– GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước)

– Chỉ số GNP là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong thời gian 1 năm. Công dân quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị ở cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên về GDP là gì ? ý nghĩa chỉ số GDP như thế nào? sẽ giúp bạn hiểu thêm về chỉ số quan trọng của giới kinh tế hiện nay nhé. Chúc các bạn thành công.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *